Realizujemy kursy dla kandydatów na operatorów urządzeń takich jak:


 • Wózki widłowe
 •                                                             
 • Suwnice

 • Podesty ruchome (nożycowe, koszowe)

 • Żurawie stacjonarne
 • Każdy kurs składa się z dwóch części:

 • teoretycznej, podczas której kandydaci z pomocą otrzymanych uprzednio materiałów szkoleniowych, zdobywają wiedzę niezbędną do bezpiecznej pracy operatora danego urządzenia;

 • praktycznej nauki jazdy i operowania urządzeniem, podczas której kandydaci zdobywają umiejętności niezbędne do bezpiecznej pracy z wykorzystaniem tego typu sprzętu.
 • Kurs kończy się przystąpieniem kandydatów do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, będącego państwowym organem uprawnionym do wydawania bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych operatorom urządzeń tego typu.


  Wymagania dla kursantów:

 • ukończone 18 lat;

 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora danego urządzenia.

 • Z nami Twoi pracownicy nabędą niezbędne kwalifikacje

  Realizujemy także szkolenia doskonalące, podczas których operatorzy aktualizują swoją wiedzę, między innymi z zakresu najnowszych przepisów i ostatnich zdobyczy techniki. Przedstawiamy najciekawsze, najbardziej pouczające przykłady niebezpiecznych zdarzeń do jakich doszło ostatnio podczas prac z użyciem transportowych urządzeń technicznych. Przeprowadzamy także oceny umiejętności operatorów. Pomagamy optymalizować procesy transportowe, uczymy doskonalenia techniki jazdy i operowania osprzętem urządzeń technicznych.


  Skontaktuj się z nami a przedstawimy Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.